กำเนิดพลังงานแสงอาทิตย์กับยานอวกาศ

ในปี 1954 คาวด์วิน ฟูลเลอร์และเจอร์ราด เพียสัน นักวิทยาศาสตร์ของเบลแล็บ พวกเขาได้ประดิษฐ์แผงโซล่าเซลล์ที่สามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นไฟฟ้าจนสำเร็จ
เพื่อแก้ไขปัญหาดาวเทียมที่ถูกส่งออกไปนอกอวกาศนั้นไม่มีแหล่งกำเนิดพลังงานไฟฟ้า และพัฒนาต่อจนสามารถใช้งานกับดาวเทียม Vanguard1
ครั้งแรกในปี 1958 ตั้งแต่นั้นมาเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ได้รับการดัดแปลงและปรับให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่จนใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน