โลกกำลังเข้าสู่ Extreme Weather – สภาวะอากาศสุดขั้ว

ทุกวันนี้ภาวะโลกร้อนและภาวะเรือนกระจกนับวันยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด สาเหตุหลักๆก็มาจากการทำอุตสาหกรรมและความต้องการใช้พลังงานที่มากยิ่งขึ้นซึ่งหากยังปล่อยให้สถานการณ์เป็นแบบนี้ต่อไป
โลกจะต้องเผชิญกับยุค “Extreme Weather” หรือ “สภาวะสภาพอากาศสุดขั้ว”