รายละเอียดโครงการ

บริษัท หลุยส์ผลิตภัณฑ์กาวเทป จํากัด (โรงงาน) 600 KW

บริษัท หลุยส์ผลิตภัณฑ์กาวเทป จํากัด (โรงงาน) 600 KW
จังหวัด ชลบุรี
ปีที่ติดตั้ง 2023
ติดตั้งโดย บริษัท Spark Group Thailand

รูปภาพเพิ่มเติม