รายละเอียดโครงการ

บริษัท โรงงานไทยแลนด์นิตติ้ง จำกัด (ห่านคู่) 500 KW

บริษัท โรงงานไทยแลนด์นิตติ้ง จำกัด (ห่านคู่) 500 KW
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ปีที่ติดตั้ง 2023
ติดตั้งโดย บริษัท Spark Group Thailand

รูปภาพเพิ่มเติม