รายละเอียดโครงการ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา 50 KW

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา 50 KW
จังหวัด ชลบุรี
ปีที่ติดตั้ง 2023
ติดตั้งโดย บริษัท Spark Group Thailand

รูปภาพเพิ่มเติม