รายละเอียดโครงการ

Foodland นครปฐม 216 KW

  • จังหวัด นครปฐม
  • ปีที่ติดตั้ง 2023
  • ติดตั้งโดย บริษัท Spark Group Thailand

รูปภาพเพิ่มเติม