Get a Product
Power your home,
your way.
Benefits of solar
"พลังงานที่สะอาด คือ อากาศที่บริสุทธิ์"

คืนทุนไว ฟรีไม่มีวันหมด

ระยะเวลาคืนทุนต่ำแค่ภายใน 3-6 ปี และเป็นพลังงานฟรีที่ไม่มีวันหมด

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

1KW ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 0.9 Ton CO2e เทียบเท่าการปลูกต้นไม้ราวๆ 100 ต้น

สร้างคุณภาพที่ยั่งยืน

การติดตั้งโซลาร์เซลล์บนหลังคาช่วยให้บ้านเย็นขึ้นทันที 3-5 องศา

เพิ่มรายรับ

สร้างรายได้ หากเราใช้ไฟที่ผลิตออกจากระบบโซลาร์เซลล์ไม่หมด โดยนำไฟฟ้าส่วนที่เหลือมาขายให้ภาครัฐ

TAKO CLEANTECH

บริษัทนำเข้าแผงโซลาร์เซลล์ - อุปกรณ์ติดตั้งครบวงจร
TAKO CLEANTECH เป็น Importer แผงโซลาร์เซลล์ - อุปกรณ์โซลาร์เซลล์ และเป็น ตัวแทนแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจาก Ja Solar / Huawei ให้นำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้า ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการติดตั้ง / สินค้า ครบวงจร และยังเป็นศูนย์บริการ Maintenance สินค้า

Certificate

ทำไมต้องใช้แผงโซลาร์เซลล์

จาก TAKO CLEANTECH

Years of experience
5 Years of experience 

Project Success
มากกว่า 500 Project

Solar panel installed
ประสบการณ์มากกว่า 238 mw

สินค้ามาตราฐานระดับโลก

ผลงานของเรา

5 คำถามยอดฮิต

 • ติดตั้งโซลาร์เซลล์ต้องขอใบอนุญาตหรือไม่?

  ต้องขออนุญาตการไฟฟ้า แต่สามารถใช้บริการบริษัทที่รับติดตั้งได้ เนื่องจากการติดตั้งโซลาร์เซลล์แบบ On-Grid หรือ Solar Rooftop จะต้องเชื่อมต่อกับระบบของการไฟฟ้า จึงต้องผ่านการตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ว่าเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่ โดยเฉพาะอินเวอร์เตอร์และอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าไหลย้อนกลับ จะต้องได้รับการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ชำนาญการของการไฟฟ้าฯ เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน

 • โซลาร์เซลล์มีอายุการใช้งานนานแค่ไหน?

  โซลาร์เซลล์มีประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าสูงสุดเฉลี่ยอยู่ที่ 20 – 25 ปี หลังจากนั้นประสิทธิภาพจะลดลง แต่ก็สามารถใช้งานได้ตามปกติ ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ยาวนานกว่าค่าเฉลี่ยของจุดคุ้มทุนซึ่งอยู่ที่ ประมาณ 5- 8 ปี ระยะเวลาหลังจากนั้นถือเป็นกำไรจากค่าไฟที่จ่ายน้อยลงได้อย่างเต็มที่

 • ติดตั้งแล้วจะคุ้มค่าหรือไม่?

  ควรดูลักษณะและพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้า เนื่องจากโซลาร์เซลล์จะทำงานในช่วงที่มีแสงแดด ดังนั้น เพื่อที่จะได้ประโยชน์มากที่สุดก็คือ การใช้ไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ยังมีแสงอาทิตย์อยู่ เพราะพลังานไฟฟ้าที่เกิดจากโซลาร์เซลล์ จะถูกนำไปแปลงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับที่พร้อมใช้งานได้ทันที ดังนั้นการปรับพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าให้เข้ากับการทำงานของโซลาร์เซลล์ จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 • โซลาร์เซลล์เหมาะจะติดตั้งที่ไหนบ้าง?

  แผงโซลลาร์ต้องติดในจุดที่มีแสงแดงส่องถึง ไม่มีเงามาบดบัง พื้นที่ติดตั้งต้องมีความแข็งแรงพอที่จะรับน้ำหนักแผงได้ สำหรับจุดที่นิยมติดตั้งคือ บนหลังคา หรือพื้นดิน ส่วนทิศที่เหมาะสมที่สุดคือทิศใต้ มุมลาดเอียงประมาณ 10-15 องศา

 • ดูแลแผงโซลาร์เซลล์อย่างไร?

  ควรเช็ดทำความสะอาดแผงโซลาร์เซลล์ปีละ 2 ครั้ง เพื่อไม่ให้ฝุ่นหรือสิ่งสกปรกไปลดประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้า ควรใช้อุปกรณ์ที่มีลักษณะอ่อนนุ่ม ไม่ก่อให้เกิดริ้วรอยหรือความเสียหายบนกระจกหน้าแผง แต่หากที่ติดตั้งมีความสูงและลาดชัน แนะนำให้ใช้บริการจากผู้ชำนาญการ

ดูทั้งหมด